Məşqçilərin xüsusiyyətləri

2021-08-17

Məşqçiümumiyyətlə iki mahal səviyyəsi (bələdiyyə rayonları istisna olmaqla) və ya mahal səviyyəsindən yuxarı inzibati ərazilər arasında dövri olaraq hərəkət edən, 16-dan çox oturacaq yeri olan və nisbətən sabit qiymətə malik olan ictimai nəqliyyat metoduna aiddir. Məsələn,məşqçiŞanxaydan Shuyang'a.

Məşqçitez-tez yüksək sürətlə qaçırlar, üstündə kiçik tualetlər var və gediş haqqı ümumiyyətlə qatarlarınkından yüksəkdir. Şimalda bazar yoxdur, çünki qatarlar inkişaf etdirilib, vaqon isə cənubda daha çox inkişaf edib.